YEDAŞ; değişime, gelişime ve teknolojiye açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, yaratıcı, katılımcı, etik ve değer odaklı, aidiyet duygusunu sonuna kadar yaşayan, aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek çalışanlardan oluşmaktadır. Sonuçlar gösteriyor ki YEDAŞ’ın başarıları asla tesadüf değil; YEDAŞ çalışanlarıyla başarıyor!

YEDAŞ, AON HEWITT Tarafından 2 Yıl Üst Üste ‘ Türkiye’nin En İyi İşyeri Ödülüne Layık Görüldü’

Çalışan Memnuniyeti ve bağlılığı, liderlik, İşveren markası, Performans Kültürü kriterleri açısından değerlendirilen Türkiye’nin 170 büyük şirketi, 210 Bin çalışan arasında YEDAŞ en iyi işyeri olarak belirlendi.

Çalışanlarımızın Yetenekleriyle Başarıyoruz!

YEDAŞ; değişime, gelişime ve teknolojiye açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, yaratıcı, katılımcı, etik ve değer odaklı, aidiyet duygusunu sonuna kadar yaşayan, aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek çalışanlardan oluşmaktadır. YEDAŞ’ın yurt içi ve yurt dışından almış olduğu sayısız ödül ve imza attığı başarı öykülerinde ‘çalışanlarının yetenekleriyle başarma’ felsefesi yer almaktadır. YEDAŞ, çalışanına değer verir; kurumsal ve bireysel amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik bir yetkelendirme kültürü yaratır. YEDAŞ’ın tüm çalışanları ‘işinin lideri’dir. Çalışanlarını gözetir, onlarla iletişim kurar, onları motive edecek şekilde tanır ve takdir eder, katılımlarını sağlar; yetenek ve bilgi birikimlerini karşılıklı yarar sağlayacak yönde kullanmalarına olanak verir. ‘Öneri Sistemleri’ ile tüm çalışanlar fikir ve önerilerini kolaylıkla iletir ve çalışanlarla ilgili stratejilere yön verir.

Yenilikçi ve Fark Yaratan Bir Kurum Olma Vizyonuyla İnsan Kaynağına Kesintisiz Yatırım Yapıyoruz!

YEDAŞ’ta İnsan kaynakları yönetimi; şirket vizyon, misyon, hedef ve stratejileri doğrultusunda, tüm birimleriyle yönbirliği içinde, sürdürülebilir başarıyı esas alan, çağdaş ölçütlere göre ve tüm çalışanlarına adil fırsat eşitliği sağlayan uygulamalarla gerçekleştirilir. İşin gereklilikleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerinin buluşturulmasını sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, yerleştirilmesi, geliştirilmesi, iş analizlerinin yapılması, performans ve kariyer planlaması çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kurum kültürü ve bilincinin sağlanması insan kaynakları politikasının temelini oluşturmaktadır. Sahip olduğu insan kaynağını yetkinlikleri bakımından sürekli geliştirerek hem iç piyasada hem de küresel platformda fark yaratmayı amaçlayan YEDAŞ, birçok uygulamasıyla sektöründe rol modeldir.

Mükemmellik Bizim DNA'larımızda Var!

YEDAŞ’ın İş Mükemmelliği yaklaşımı, vizyon ve hedefleri doğrultusunda, iş süreçleri ve iş sonuçlarını yönettiği bir sistemler bütünüdür. Süreçlerin etkinliğini, verimliliğini ve sürekliliğini sağlayarak en iyi uygulamaları gerçekleştirme hedefi doğrultusunda, EFQM Mükemmellik Modeli ve Toplam Kalite Yönetimi metodolojilerini esas alan bir yönetim yaklaşımı benimsenmektedir. YEDAŞ’ın her çalışanı, mükemmellik kültürünü içselleştirmiş, sürekli gelişim ve tüm uygulamalara katılım felsefesiyle başarıların sağlam temmelli olduğunu göstermiştir. Hiç bitmeyecek mükemmellik yolculuğunda YEDAŞ’ın arkasındaki en önemli itici güç, yüksek nitelikli çalışanlarıdır. YEDAŞ; birbiriyle kenetlenmiş çalışanlarının, iş yerini evi, çalışma arkadaşlarını ailesinin bir ferdi olarak gördüğü, tüm paydaşlarını kucaklayan kocaman bir ailedir! YEDAŞ’lı olmak bir ayrıcalıktır!