Şirketimiz sorumlu olduğu dağıtım bölgesine ait Tablo7-A’yı (dağıtım şirketinin ticari kalitesine ilişkin gerçekleşme tablosu) ve Tablo8’i (ticari kalite göstergeleri özeti) aylık bazda “Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği” gereğince kurumsal web sitesinde yayınlamak ile yükümlüdür.

Dağıtım faaliyetinin ticari kalitesi; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı olan kullanıcılara, dağıtım şirketi tarafından verilen hizmetlerin bu Yönetmelikle belirlenen asgari standartları karşılayabilme kapasitesidir.

Tablo-7, Dağıtım Faaliyetinin Ticari ve Teknik Kalitesine İlişkin Gerçekleşmeler Tablosu
Tablo-8, Ticari Kalite Göstergeleri