1970

Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kuruldu

1970 yılında; Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır.
1994

TEAŞ ve TEDAŞ yapılandırıldı

1994 yılında; hizmetlerin daha etkin, daha verimli ve çağdaş bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ve özelleştirme politikaları çerçevesinde TEK, Bakanlar Kurulunun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Kararı ile, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmış ve TEAŞ ve TEDAŞ tüzel kişiliklerine kavuşmuşlardır.
2004

TEDAŞ özelleştirme kapsam ve programına alındı

2004 yılında; TEDAŞ 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır.
2009
2013

Dağıtım ve perakende hizmetleri birbirinden ayrıldı

2013 yılında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nın, Dağıtım ve Perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması ile ilgili olarak, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine eklenen, “Dağıtım şirketleri, üretim ve perakende satış faaliyetlerini, 01.01.2013 tarihinden itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler.” hükmü uyarınca Çalık YEDAŞ olarak faaliyetlerine devam eden şirketimiz; perakende hizmetlerini 26.02.2013 tarihinden itibaren kısmi bölünme yolu ile kurulan Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.(YEPAŞ), dağıtım faaliyetlerini de Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) olarak sürdürmektedir.