Sayaçlar Kaç Günde Bir Okunur?

(1) Sayaçlar, en az 25 en fazla 35 günlük dönemlerle dağıtım şirketi tarafından her takvim ayında bir defa okunur. Bu okuma aylık okuma olarak değerlendirilir.
(2) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri ile ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım ve benzeri nedenlerle okuma yapılamaması ve Kurul tarafından uygun görülen haller dışında, dağıtım bölgesinin genelinde ya da belli bir bölgesinde birinci fıkraya aykırı genel uygulamalar yapılamaz. Bu fıkra kapsamındaki kullanım yerlerinde sayaçlar yılda en az iki defa okunur.

Cihaza bağlı hastaların enerji kesintisinden etkilenmemeleri için ne yapmak gerekir?

Elektrikle çalışan yaşam destek cihazlarına bağlı olarak yaşamını sürdüren hastaları olan kullanıcılarımızın , elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borç nedeniyle enerjisiz kalmamaları için aşağıda belirtilen belgeleri, yazılı başvuru ile şirketimize iletmesi halinde doktor kontrolü sonrasında kesme blokajı koyulabilmektedir.

Kayıt altına alınan bu tür abonelikler, planlı kesintilerde öncelikle ve plansız kesintilerde ise kesintiler ile ilgili durum hakkında tüketicinin belirlediği iletişim aracıyla bilgilendirilebileceklerdir.

Bu başvuru için gerekli belgeler;
*Hastanın tesisatına blokaj konulmuş evde yaşadığını gösteren hastaya ait ikametgah belgesi
*Hekim raporu
*Sağlık Bakanlığı onaylı cihaz raporu (Sağlık Kurulu Raporu)
*Tesisat numarası

Yapılan bu düzenleme, elektrik faturalarının ödenmesinin gerekmediği şeklinde yanlış anlaşılmamalıdır.

Elektriğimin kesilmesi ve aboneliğimin sonlandırılması için tedarikçime tahliye talebinde bulundum. Talebim ne zaman sonuçlanır?

İkili anlaşmanın tahliye nedeniyle sonlandırılması halinde tedarikçi dağıtım şirketini bilgilendirir. Dağıtım şirketi kentsel ve kentaltı dağıtım bölgesinde bildirimi izleyen en geç 1 gün içerisinde, kırsal dağıtım bölgesinde bildirimi izleyen en geç 2 gün içerisinde son endeks değerlerini alarak kullanım yerinin elektriğini keser. Endeks değerlerinin alınmasını izleyen gün içerisinde bu değerler tedarik şirketine bildirilir.

Elektrik aboneliği başvurusunda bulundum. Elektriğim ne zaman açılır?

Görevli tedarik şirketine ve eğer varsa dağıtım şirketine karşı tüm yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz durumunda elektriğinizin ne zaman açılacağı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 49. Maddesinde düzenlenmiştir.

İlgili Yönetmelik maddesine göre;
*Kentsel ve Kent altı dağıtım bölgesinde 24 saat içerisinde,
*Kırsal dağıtım bölgesinde 48 saat içerisinde,elektrik enerjisini bağlar.

Elektrik borcum nedeniyle kesildi. Kendim açsam ne olur?

Görevli tedarik şirketine veya Dağıtım Şirketine olan borcunuz nedeniyle kesilen enerjiyi, yükümlülükler yerine getirilmeden (borç ödenmeden) elektriğin açılması/açtırılması durumunda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ve Türk Ceza Kanunu uyarınca kaçak elektrik kullanımına ilişkin yasal süreç başlatılır.

Elektrik tüketim borcum sebebiyle elektriğim kesildi. Borcumu ödedim, elektriğim ne zaman açılır?

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine tedarikçiyi ilgilendiren hallerde tedarikçi tarafından aynı gün içerisinde dağıtım şirketine bildirimde bulunulur.

Bildirimin yapıldığı andan itibaren veya dağıtım şirketine ilişkin yükümlülüğün yerine getirildiği andan itibaren dağıtım şirketi;
*Kentsel ve Kent altı dağıtım bölgesinde 24 saat içerisinde,
*Kırsal dağıtım bölgesinde 48 saat içerisinde,elektrik enerjisini bağlar.

Faturamı ödediğim halde elektriğim kesildi. Ne yapmalıyım?

Söz konusu durumda öncelikle faturanın tedarikçi firma tarafından yetkilendirilmiş noktalardan ödendiği veya varsa otomatik ödeme talimatının geçerli olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yetkili olmayan noktalardan yapılacak ödemeler mağduriyet yaşamanıza sebep olabilir. Konu hakkında görevli tedarik şirketine başvurulması gerekmektedir.

Faturamı ödemediğim durumda elektriğim ne kadar süre sonra kesilir

Zamanında ödenmeyen borçların tahsiline ilişkin İkinci bildirimde ödeme yükümlülüğünün belirtilen sürede yerine getirilmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceği de belirtilir. Tüketicinin öngörülen ödemelerini, ikinci bildirimde belirtilen süre içerisinde de yapmaması halinde, görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine, bildirim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde dağıtım şirketi tarafından kesme bildirimi düzenlenmek suretiyle kullanım yerinin elektriği kesilir.

Kesme Bağlama Bedeli nedir? Neden alınır?

Elektriğinizin borçtan dolayı fiilen kesilmesi durumunda Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin Zamanında Ödenmeyen Borçlar başlıklı 35. Maddesi gereği tüketici tarafından ödenecek bedeldir.

Kesme Bağlama bedelleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yayımlanan kurul kararı ile her yıl belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlülüğe girer.

Kesme bağlama bedeli enerjinizin kesilmesini takip eden bir sonraki faturanıza yansıtılmak üzere tedarikçi şirketinize bildirilir.

Sayacım yandı ne yapmalıyım?

186 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak , www.yedas.com web sitesi üzerinden, NKOLAY bayilerinden ve 05301060186 whatsapp ihbar hattımızdan konu hakkında başvuru yapılabilir.

Sayacımda fiziksel hasar var, ne yapmalıyım?

​Sayaçta gözle görülür fiziksel hasar olması durumunda 186 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak , www.yedas.com web sitesi üzerinden, NKOLAY bayilerinden ve 05301060186 whatsapp ihbar hattımızdan konu hakkında başvuru yapılabilir.

Dağıtım bağlantı bedeli nedir? Neye göre alınmaktadır?

Dağıtım bağlantı bedeli; bağlantı yapan kişinin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen ve Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde tanımlanan bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olup dağıtım şebekesi yatırım maliyetlerini içermez. Bağlantı hattının tüketici tarafından tesis edilmesi hâlinde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilir, bu tüketicilerden bağlantı bedeli alınmaz. Bağlantı hattının dağıtım şirketi tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı bedeli; orta gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantısı yapılacak kullanıcının bağlantı gücü ve bağlantı hattına ilişkin mesafe değerleri ile ilgili dönemde geçerli olan Kurul onaylı yatırım birim bedelleri de dikkate alınarak hesaplanır ve Kurul onayıyla yürürlüğe girer. Bağlantı bedeli; Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ile Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması hükümleri çerçevesinde tüketici tarafından güncel bedeller üzerinden dağıtım şirketine bir defada ödenir.

Elektrikçi İç Tesisat Projesi onay geçerlilik süresi kaç yıldır?

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği, Proje Onay Geçerlik Süresi başlıklı Madde 7 hükmü kapsamında;
proje onay tarihinden itibaren tesise başlanıp da, herhangi bir sebeple başlama müddeti ile birlikte 5 yıl içinde bitirilmediği takdirde yine onaylanan proje hükümsüz sayılır ve yeniden proje çizdirilir.

Güç artırımı yapmak istemekteyiz. Bunun için ne yapmalıyız?

Tüketici anlaşma gücünü artırmak üzere, bir tadilat projesiyle birlikte bağlantı anlaşmasında değişiklik yapılmasını talep edebilir. Dağıtım şirketi, tüketicinin sunduğu tadilat projesini inceler ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabını on beş gün içerisinde kullanıcıya yazılı olarak bildirir. Anlaşma gücünün artırılmasının uygun bulunması halinde, bağlantı anlaşması yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketicilere usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bir takvim yılı içerisinde en fazla üç defa güç artışı yapılabilir.

Tapusu olmayan yerlerde (hazine arazisi gibi) bağlantı başvurusunu hangi şartlarda almalıyız?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun (“Kanun”) 21’inci maddesi hükmü gereği, Kanun kapsamına giren tüm yapılar için belediye veya valiliklerden yapı ruhsatı alınması zorunludur.Yapı ruhsatı verilmesi için ise Kanun’un 22 nci maddesi gereğince tapunun (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge) sunulması gerekmektedir. Tapusuz gayrimenkuller için bağlantı talepleri kabul edilmemektedir. Ancak 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki kullanımlarda veya Hazine arazisi söz konusu ise ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak tahsis belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yapı ruhsatı ve iskanımız var. Elektrik aboneliği için nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir?

Bağlantı başvuruları Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’ne göre değerlendirilmekte olup, Yönetmeliğin 10 maddesinin 2. Fıkrasında yer alan belgeler (tapu, ruhsat ve onaylı elektrik projesi) ile bağlantı başvurusunda bulunulması gerekmektedir. İl veya ilçe merkezlerimize fiziki olarak müracaat etmenize gerek olmaksızın https://baglantibasvurusu.yesilirmakedas.com((Edasonline) adresinden de bağlantı başvurusunda bulunabilirsiniz. Şirketimizce verilecek bağlantı görüşü çerçevesinde Bağlantı Anlaşması yapılabilecektir.

Eski evim yıkıldı , aboneliğimi ve sayacımı yeni evime taşıyabilirmiyim

Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği “Dağıtım sisteminden ayrılma” başlıklı  16. Maddesinin 1. Fıkrası “ Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki dağıtım sistemine bağlı tesis ve teçhizat var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır….” Hükmü uyarınca yerine yeni bir yapı inşa edilmesi sebebiyle yeniden bağlantı anlaşması yapılması gerekmektedir.