Sayaç Kontrol Bedeli

Sayaç Kontrol Bedeli TL
Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar 27,8 TL
Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar 35,2 TL

Kesme-Bağlama Bedeli

Kesme-Bağlama Bedeli TL
AG 37,3 TL
OG 189,8 TL

Bağlantı Bedeli

Bağlantı Bedeli TL/metre
AG
0-15 kW (dahil)
Yer altı                       59,89 TL
Havai                       27,84 TL
15-50 kW
Yer altı                       81,06 TL
Havai                       47,25 TL
50-100 kW
Yer altı                       110,69 TL
Havai                       58,86 TL
100 kW üzeri
Yer altı 110,69+0,6*(Güç-100)
OG
Yer altı                     282,98 TL
Havai                       75,65 TL

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedelleri

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli TL
AG 122,2 TL
OG 325,9 TL