Sayaç Kontrol Bedeli

Sayaç Kontrol Bedeli TL
Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar 33,7 TL
Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar 42,7 TL

Kesme-Bağlama Bedeli

Kesme-Bağlama Bedeli TL
AG 24,3 TL
OG 182,0 TL

Bağlantı Bedeli

Bağlantı Bedeli TL/metre
AG
0-15 kW (dahil)
Yer altı                       80,75 TL
Havai                       37,54 TL
15-50 kW
Yer altı                     109,30 TL
Havai                       63,71 TL
50-100 kW
Yer altı                       149,25 TL
Havai                         79,36 TL
100 kW üzeri
Yer altı             149,25+0,6*(Güç-100)
OG
Yer altı                       381,56 TL
Havai                       102,00 TL

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedelleri

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli
Cihaz Sınıfı AG OG
S Sınıfı 109,8 TL 293,0 TL
A Sınıfı 169,0 TL 450,8 TL