Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(“YEDAŞ”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili sair yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışanların ve müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda YEDAŞ web adresinde (www.yedas.com) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

 • Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz, kaliteli olarak ilerleyebilmesini sağlamak adına; müşterilerin, potansiyel müşterilerin, çalışanların, çalışan adaylarının, ziyaretçilerin; internet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallardan, sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verilerini Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir. YEDAŞ, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır.
 • YEDAŞ, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların YEDAŞ’ın gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. YEDAŞ, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır.
 • YEDAŞ web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği YEDAŞ sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan YEDAŞ sorumluluk üstlenemez.
 • YEDAŞ web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye aittir. YEDAŞ web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları YEDAŞ’ta saklıdır.
 • Çerez (Cookie) Kullanımı;
  Çerezler, YEDAŞ web sitesi ziyaret edildiğinde, internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayar, cep telefonu veya tablette saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Tarayıcı ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla ziyaretçiyi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte YEDAŞ web sitesi üzerinde gerçekleştirilecek faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerezler, kişilerin siteyi nasıl kullandıklarını anlamayı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmeye ve sitenin yapılarını ve içeriklerini geliştirmeye yardımcı olmaları amacıyla kullanılmaktadır. Çerez verileri, ziyaretçi kimliğini tanımlamayı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Çerez Türleri

YEDAŞ tarafında kullanılan çerezlerin ana işlevi kullanıcılara verilen hizmet kapsamında kolaylık sağlamak olup, bu çerezler temel olarak 3 ana grupta toplanmaktadır:

 1. Oturum Çerezleri: İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.
 2. Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.
 3. Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.

Çerezlerin Kullanım Amaçları

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

 1. Operasyonel amaçlı kullanımlar: Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut ta düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.
 2. İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.
 3. Performansa yönelik kullanımlar: Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezlerin kullanımına izin vermektedir. Bu varsayılan düzenlemeleri, kullandığınız tarayıcınızın ayarlarından çerez kullanımını kapatarak veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerez kullanımının kapatılması web sitemizde sunulan hizmetin kapsamını değiştirmemektedir.