Yayın Adı Resmi Gazetede Yayınlanma Tarih Sayısı
6446 Elektrik Piyasası Kanunu   30.03.2013 28603 İncele
4628 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 03.3.2001 24335 İncele
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu   30.06.2012 28339 İncele
6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu   07.04.2016 29677 İncele
4046 Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun   27.11.1994 22124 İncele
4054 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  13.12.1994 22140 İncele
6362 Sermaye Piyasası Kanunu  30.12.2012 28513 İncele
3096 Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ilr Göörevlendirilmesi Hakkında Kanun 19.12.1984 18610 İncele
5346 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 18.05.2005 25819 İncele