Entegre Yönetimi Sistemi Politikamız

YEDAŞ olarak,

 • Yeni nesil enerji şirketi olarak, ileri teknoloji uygulamaları ile sektöre yön vermeyi ve liderlik yapmayı,
 • Tüm çalışanlarımızın liderlik özelliklerini geliştirmeyi ve şirket kültürünü sürekli geliştirmeyi, sürdürülebilir şirket kültürü oluşturmayı
 • Etik prensiplerimizi temel alarak tüm faaliyetlerimizde şeffaf olmayı,
 • Müşteri memnuniyetine odaklı bir yaklaşımla müşterilerimize birinci kalitede servis ve hizmet vermeyi,
 • Kazaya neden olabilecek riskleri analiz etmeyi ve önleyici faaliyetler ile kontrol altına almayı,
 • Doğal kaynak kullanımını minimize etmeyi ve çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Acil Durumlar için planlar geliştirmeyi ve olası risklere karşı farkındalığı sürdürmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uygun olarak iş süreçlerimizi yönetmeyi,
 • Ekonomik sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve paydaşlarımızla beraber sürdürülebilir iş modelleri oluşturmayı,
 • Çalışanlarımızın tam katılımı ile elektrik dağıtım faaliyetinde kaliteyi sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi,
 • Elektrik dağıtım hizmetlerini kesintisiz ve kaliteli olarak sağlamayı,
 • Yeni yatırımlar yaparak, mevcut tesislerin zamanında bakımını gerçekleştirmeyi ve sonucunda servis kalitemizi en üst düzeyde tutmayı,
 • Kaliteye, çevreye, çalışan güvenliğine önem veren bunu kanıtlayan tedarikçiler ve çözüm ortakları ile çalışmayı,
 • Atıkları kaynağında ayırmak için sistemler oluşturmayı, atık azaltma projeleri uygulamayı; atık geri kazanım ve geri kullanım konularında çalışmalar yapmayı ve çalışanlarımızın farkındalığını arttırmayı,
 • Enerji tasarrufu ve karbon salınım hedefleri doğrultusunda enerji kullanımını minimize etmek amacı ile iyileştirme projeleri oluşturmayı,
 • İç ve dış iletişim süresini etkin bir şekilde kullanmayı,
 • Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları mesleki eğitim ve kişisel gelişim eğitimleri ile sürekli gelişen bir organizasyon yaratmayı,

 

Taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

YEDAŞ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tüm Şirketi kapsar.

YEDAŞ’ ın Bilgi Güvenliği Politikası gereğince;

 • Bilginin izinsiz erişime karşı korunduğunu,
 • Bilginin gizliliğinin korunduğunu,
 • Bilginin yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilmemesinin sağlandığını,
 • Bilginin doğruluğunun sağlandığını,
 • Bilgiye gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulduğunu,
 • Yasal şartların sağlandığını,
 • Tüm prosedürlerin tüm birimler tarafından uygulanmasının sağlandığını,
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitiminin verildiğini,
 • Tüm açıklıkların birim sorumlusuna raporlandığını ve önlemler alındığını,
 • Çözülemeyecek açıklıkların güvenlik sorumluları tarafından organize edilmesinin sağlandığını,
 • Yüklenicilerle veya iş birliği yapılan firmalarla yürütülen faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Prosedürlerine uygun olarak hareket edildiğini beyan ve taahhüt ederiz.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

YEDAŞ olarak;

 • Müşterilerimizin her türlü öneri, şikayet, talep ve itirazlarını kolayca iletebileceği sistemleri kuracağımızı ve uygulayacağımızı,
 • Çeşitli araç ve yöntemlerle toplayacağımız müşterilerimizin istek ve taleplerini objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alacağımızı; yasal şartlar, etik ilkelerimiz ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirerek müşterilerimize geribildirimde bulunacağımızı,
 • Şirketimize iletilen memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri ve kontrolleri yapacağımızı, gelişime açık alanları tespit ederek verimliliği artıracağımızı,
 • Müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizde müşteriyi öncelikle haklı kabul edip, şeffaf olarak bütün müşteri memnuniyetsizliklerini çözeceğimizi, bu çalışmalar doğrultusunda gerekli tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 • Müşteri memnuniyetine odaklı bir yaklaşımı ana ilkemiz olarak kabul ettiğimizi ve bu ilkeleri uygulayacağımızı, taahhüt ederiz.

Kurumsal Risk Yönetimi Politikamız

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi; vizyon, misyon, ve politikaları doğrultusunda oluşturulan Risk Yönetimi Politikası varlıklarının ve değerlerinin korunması, risklerin bertaraf edilmesi ile birlikte yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, riskler ile ilgili uygun aksiyonların alınması konusunda iç ve dış iletişimin kurulmasını, risk iştahımız ile uyumlu planlamayı, etik ilkelere bağlı kalarak, riskler ile ilgili uygun aksiyonların alınması konusunda iç ve dış paydaşların güvenini kazanmayı ve sürekli iyileşmeyi amaçlıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda;
Sürdürülebilirlik esaslarına dayanan, stratejik hedeflerle uyumlu bir risk yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanmasını,
Risklerin olası etkilerinin ve gerçekleşme olasılıklarının belirlenmesi standartlarla, yasal ve diğer yükümlülüklere uygun çalışılmasını,
Risklerin mevcut durumlarının ölçülmesi ve izlenmesi amacı ile risk performans göstergeleri belirleyerek göstergelerin etkinliğini ve güncelliğini sağlanmasını,
Potansiyel risklerin öngörülmesi, gerekli önlemlerin, riskin yönetilmesi ve raporlanmasını,
Hedeflerimiz üzerindeki tanımladığımız risklerin bertaraf edilmesi, olumlu risklerin ise bir fırsat olarak ele alınarak faydaya dönüştürülmesi konusunda tüm çalışanlarımızın sorumluluk ve bilinçlerinin artırılmasını,
Risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını taahhüt ediyoruz.