İK POLİTİKASI

YEDAŞ’ta İnsan Kaynakları, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda belirlediği hedefler ile birlikte, dijital dönüşüm yolculuğunda yetenekleri geliştiren, teknik ve kişisel gelişime öncülük eden, nitelikli ve bağlılığı yüksek iş gücü oluşturacak projeler geliştiren, kariyer projeleri ile yeni istihdam olanakları yaratan bir politika izlemektedir.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Yeni nesil İK uygulamaları ile işgücünü sürekli geliştirerek çalışan bağlılığı yüksek, sektörde ilk tercih edilen bir işveren markası olmak.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

Şirkete nitelikli işgücü kazandırarak; eğitim ve gelişime açık, yüksek performansı sürdürülebilir kılan, iç ve iş motivasyonu yüksek, değişime ve yeniliğe hızlı uyum sağlayabilen, ortak kurum kültürüne sahip, kurum aidiyeti güçlü, bağlılığı yüksek çalışan profili oluşturmaktır.

Temel Hedeflerimiz

 • İşe alım süreçlerinde verimlilik ve yetenek kazanımı sağlamak,
 • Şirkete nitelikli işgücü kazandırmak, teknik ve kişisel gelişim eğitim programları ile mevcut işgücünü daha nitelikli hale getirmek,
 • Yedekleme Projeleri ile kilit personel yedeklemek,
 • Çalışan bağlılığını güçlendirmek ve yetenekleri elde tutmak,
 • Yeni Nesil İK uygulamaları ile birlikte çalışan deneyimini güçlendirmek ve yenilemek,
 • Geribildirim yapısını güçlendirmek,
 • Ortak kurum kültürünü oluşturmak ve güçlendirmek,
 • Eşitlik ilkesine uygun politika izlemek,
 • Ortak liderlik kültürü oluşturmak,
 • Süreçlerimizi teknolojik gelişmelere uygun şekilde dijitalleştirmek.

 İK Değerlerimiz

 • ADALET

Objektif, veri bazlı, net kararlar alır, sebeplerini şeffafça paylaşırız. Ön yargısız ve hakkaniyetli davranırız.       Paydaşlarımıza eşit mesafede durur, fırsat eşitliği sağlarız. Empati ile yaklaşır, önce kendi davranışlarımızı değerlendiririz.

 • İNSAN ODAKLILIK

İnsan hayatına değer katan işler yaparız. Farklı kültürlere ve değerlere saygı duyar, çeşitliliğe önem veririz. Gelişim için yapıcı bir şekilde geribildirim verir ve alırız.

 • İTİBAR

İtibarımızı her şeyin önünde tutarız. Toplum içindeki iletişimimiz ve davranışlarımızla kendimizin ve kurumumuzun itibarını korur, saygınlığını artırırız. Eylem söylem birliği içinde, tutarlı davranırız. Sözlerimizi ve taahhütlerimizi yerine getiririz. Saygı çerçevesinde, pozitif iletişim kurar, mütevazı yaklaşım sergileriz. Her koşul ve şartta üslup ve yaklaşımımızdan ödün vermeyiz.

 • GÖNÜLDEN ÇALIŞMAK

Şartlar ne olursa olsun grubumuz için, hedeflerimiz için ve insan hayatına değer katacağına inandığımız projelerimiz için gönülden çalışırız. İşimizi severek yapar, katma değer yaratmak için heyecan duyarız. İnisiyatif ve sorumluluk alır, çözüm odaklı bakış açımız ve takipçiliğimiz ile yapabileceğimizin en iyisini ortaya koyarız. Kurum hedeflerini bilir, anlar ve bireysel hedeflerimizle ilişkilendiririz.

 • YENİLİKÇİLİK

Çözümlerimizi ve iş modellerimizi sürekli geliştirir, bizi farklılaştıracak olanı buluruz. Yeni fikirleri cesurca sunar, risklerimizi bilerek karar alır, kararlarımızı azim ile hayata geçiririz. Karar alma süreçlerinde istişare ederiz, katılıma önem veririz. Gündemi ve trendleri sürekli izler, araştırır, yeni teknoloji ve iş modelleri uygularız. Mevcudu yapıcı şekilde sorgular, eleştiriye açık olur ve hatalarımızdan öğrenir, kişisel gelişimimizin sorumluluğunu alırız.

 • ÇEVİKLİK

Koşulların gerektirdiği esneklik ve seri olma yeteneğine sahibiz. Değişime ve yeniliklere hızla adapte oluruz. Değişimleri izler, öngörü ile pro-aktif iş planları yaparız. Hızlı çözüm ve alternatif üretir, cesurca karar alır, kararlılıkla uygularız. Sistem ve süreçlerimizi de bu doğrultuda güncelleriz.

 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kısa, orta ve uzun vadeli planlama ile sistem kurarak çalışırız. Geleceğin, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünürüz. Topluma ve çevreye duyarlı davranırız. Kaynakları etkin kullanır, verimli çalışırız.