YEDAŞ’ın en değerli kaynağı;

 

Sürdürülebilir İNSAN KAYNAKLARI

YEDAŞ’ta insan kaynakları süreçleri, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda büyük bir titizlikle yönetilmektedir. Hedefimiz; şirketimiz insan kaynağını yetkinlikleri bakımından sürekli geliştirerek iç piyasada ve küresel rekabette kalıcı üstünlük ve fark yaratmaktır. Sahip olduğumuz insan kaynağının geliştirilmesi hedefi doğrultusunda çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayıp, çalışan motivasyonuna yönelik iyi uygulamalar gerçekleştirmekteyiz.

Şirketimiz stratejileri doğrultusunda yaptığı istihdamlarla bölge ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Şirketin ve toplumun geleceğini şekillendirebilecek, şirket hedef ve stratejilerine katkıda bulunabilecek potansiyelde kişiler işe alınmaktadır. YEDAŞ bünyesinde çalışacak kişilerde aranan en önemli özellik; şirketi en iyi şekilde temsil edip topluma örnek olan, aidiyet duygusu yüksek, şirketi geleceğe taşıyacak yetkinlik ve birikime sahip olmaktır. YEDAŞ çalışanı; gelişime, teknolojiye ve yeniliklere açık, değişime uyumlu, yaratıcı, katılımcı, çok yönlü, işinin lideri, ekip ve değer odaklı, etik değerlere önem veren, rekabet ortamı olsa dahi etik ilkelerinden ve rekabet kurallarından ödün vermeyecek çalışanlardır. Herkes için eşit fırsatlar yaratmak işe alım sürecindeki önceliklerimizden biridir. Ülkemizce de onaylanan ILO sözleşmelerinin çalışma hayatına ilişkin temel hak ve ilkelerini, insancıl koşullara sahip bir çalışma düzeninin oluşturulması ve çalışanlarına da uygulanmasını oldukça önemsenmektedir. Şirket içi iyi uygulamalar teşvik edilmekte ve çalışan performansı ödüllendirilmektedir.

YEDAŞ, EFQM Mükemmellik Modeli’ni benimseyerek tüm iş süreçlerinde uygulamakta, bu doğrultuda yaklaşım ve hedeflerini ortaya koyarak tüm çalışanlarına yayılımını sağlamaktadır. İş süreçlerini sürekli gözden geçirerek iyileştirmekte ve mükemmellik yolundaki yürüyüşünü kararlılıkla sürdürmektedir. YEDAŞ, tüm çalışanlarının katkısıyla EFQM değerlendirmesinden geçerek 3 yıldızlı yetkinlik belgesi alan ilk ve tek elektrik dağıtım şirketidir. Çalışanlarımız mükemmellik kültürünü benimsemekte, mükemmellik uygulamalarıyla birlikte mesleki ve kişisel gelişimini sağlamaktadır. EFQM Mükemmellik Modeli’yle insan kaynakları süreçleri birbirine entegre uygulanmaktadır, eğitim ve kişisel gelişim planlamaları da bu doğrultuda modele entegredir.

EFQM Mükemmellik Modeline bağlı yönetim yaklaşımı, çalışanların katılımıyla geliştirilmekte ve çalışanlarla değer katma anlayışı doğrultusunda ‘Bireysel Öneri Sistemi’ kurularak, çalışanlarından gelen öneriler değerlendirilmekte ve hayata geçirilmektedir. Şirket içi iyi uygulamalar teşvik edilmekte ve ödüllendirilmektedir. İş ortamını ‘yaşam mekanı’ olarak tanımlayan YEDAŞ, uygulamalarını da bu yaklaşımla hayata geçirmektedir. YEDAŞ, her bir ferdini işinin lideri olarak görmekte, çalışanlarının bireysel gelişim olanaklarını hazırlayarak potansiyellerini ortaya çıkaracakları ve geliştirecekleri katılımcı bir iş ortamı oluşturmaktadır. Kurmuş olduğu liderlik modeli gereği eğitim ve liderlik gelişim programları hazırlamaktadır.

YEDAŞ, değişimi ve gelişimi destekleyen, esnek, duyarlı ve demokratik bir iş ortamı yaratarak çalışanlarını motive edebilmek için insan kaynağına değer katan yatırımlarını aralıksız sürdürmektedir. Müşteri odaklı süreç yaklaşımının, mükemmellik kültürünün, kurumsal bakış açısının sürekli iyileştirme prensibi ve sürdürülebilirlik anlayışının gereği olarak ISO 9001:2004 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemlerini çalışanlarının katılımıyla kurmuş ve tüm süreçlerine entegre etmiştir. Faaliyet alanındaki 5 il ve tüm ilçelerinde aynı standartlarda kalite ve hizmet anlayışını uygulamaktadır.

Müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmetin sürekliliği amacıyla çalışanlarının gelişimine büyük önem veren YEDAŞ, kariyer planlamaları çerçevesinde eğitim programları hazırlamakta, gerçekleştirmekte ve eğitimlerin etkinliğini kurmuş olduğu sistemlerle ölçmektedir. Eğitim ve gelişim planlarını tanımlarken Şirket’in gereksinimleri, misyonu, vizyonu, değerleri, stratejik planı ve ana iş hedefleri ile ilgili organizasyon yapısını sağlayarak çalışan profilinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Şirket süreçleri doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimler; SAP IS-U sistem eğitimleri, oryantasyon, kalite yönetim sistemleri, elektrik teknik, mevzuat ve yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri hizmetleri, EFQM Mükemmellik Modeli, liderlik ve bu başlıklarla birlikte çeşitli kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerinden oluşmaktadır.

YEDAŞ, çalışan memnuniyeti konusundaki uygulamalarıyla da sektöre örnek olmuştur. Çalışan memnuniyeti her yıl bağımsız kuruluşlara yaptırılan anketlerle ölçümlenmekte, memnuniyeti etkileyen faktörler sürekli iyileştirilmektedir. Çalışan memnuniyeti konusunda gerçekleştirilen bazı uygulamalar ise;

 • İş gücü planlamaları,
 • Terfi ve prim sistemleri,
 • Bireysel emeklilik sigortası, işveren sorumluluk ve ferdi kaza sigortası,
 • Sendikal haklar,
 • İntranet iç iletişim platformu,
 • Sosyal medya platformları,
 • Etik sistemi ve yönetimi,
 • Bireysel öneri sistemi, iyi uygulamaların paylaşımı,
 • Çalışanlarının katılımıyla değer kazanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri,
 • Şirket içi yarışmalar, sosyal etkinlikler,
 • Çalışan memnuniyeti anketleri ve iyileştirme çalışmaları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu,
 • Çalışan doğum günü kutlamaları, haftanın son günü ikramları,
 • Her yıl tüm çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ‘Özdeğerlendirme’ toplantıları,
 • Sosyal dayanışma uygulamaları,
 • Tanıma ve takdir programları, bireysel ödüllendirmeler.

 

YEDAŞ’ın en önemli sermayesi; sahip olduğu nitelikli insan kaynağıdır.